یکی هست ...
نويسندگان
لینک دوستان
» لیمو :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» پست آخر :: ۱۳٩٠/٤/۳
» بی تو :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» ماه شب چهاردهم :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» مولای من :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» لبخند :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» غذای روح من :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» دنیا و من :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» هیچی :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» کاریکلماتورهای کاذب 2 :: ۱۳٩٠/۳/٥
» خوب است .. خوب :: ۱۳٩٠/۳/۱
» چه فرقی میکند :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» تلخ ترین خطا :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» کاریکلماتور های کاذب 1 :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» پسر چشم تیله ای :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» سلام :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» منم فرهاد :: ۱۳٩٠/٢/٤
» خر :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» وقتی پینوکیو به خواستگاریت می آید :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» حکمت :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» بز :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» جملاتی کاذب :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» دوباره تلاش کن :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» دلم گرفته :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» آنگاه :: ۱۳٩٠/۱/٧
» هفت سین من :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» سال نو :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» سوالهای کاذب :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» از این قرار است :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» مکثی کوتاه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» آدمی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» انتظار :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» ... انسانم آرزوست :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» تنها خوبی دنیا :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» ... اگر :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» حیران مانده ایم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» سوییچ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» در غم از دست دادن :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» و تو رفتی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» هیزم شکنی از جنس خودم :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» احساس من 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» برای آنهایی که هستند ولی ... نیستند :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» دنیای برعکس برعکس من :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» حرفهایی برای نگفتن :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» محرم شد :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» گلایه ای از خودم :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» بالاخره عکس عروس و داماد :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» انتخاب برتر :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» فقط بگو یک کلمه :: ۱۳۸٩/٩/۸
» زنها تاریخ سازند :: ۱۳۸٩/٩/٤
» خداوند لاکپشتها را دوست دارد :: ۱۳۸٩/٩/٢
» و دیگر هیچ :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» احساس من :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» !... :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» موجودی به نام بچه ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» اعتراف :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» برای مادرم :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» تلاش یک دانشمند :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» زود قضاوت کردن :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» سلام اول :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
درباره وبلاگ

یکی هست، یک ژن کاذب .. همه ی آدمیان کاذبند ولی اکثر ایشان خود را کامل میدانند و نمیخواهند باور کنند که کاذبند.
امکانات وب