دوباره تلاش کن

Try Again

دوباره تلاش کن ..

دوباره بجنگ ..

دوباره بساز ..

دوباره رها شو از این دل تنگ ..

دوباره سرود زندگی را بنویس ..

دوباره آهنگ زندگی را بنواز ..

Try Again

دوباره تلاش کن ..

دوباره زندگی کن ..

دوباره به جلو نگاه کن ..

دوباره نشاط را صدا کن ..

دوباره حرکت کن ..

Try Again

دوباره تلاش کن ..

دوباره تنهایی را رها کن ..

دوباره به یاس کوچک باغچه لبخند بزن ..

دوباره در ورای همه ی دردها، تنهایی ها، غمها و خستگی ها، زندگی را آغاز کن .

همین امروز و همین حالا ...

 

 

پ.ن: برای دوستی مهربان، که آرزویم شاد بودن، شاد ماندن و شاد زیستن اوست.

 

 

ژن کاذب

 

/ 0 نظر / 26 بازدید