پست آخر

می روم

            بی تو

می روم

برای همیشه 

                    با خیال تو

 

 

پ.ن 1: دوستان خدانگهدار .. برای همیشه .. اینجا تعطیل شد .. آرزوی شادی برای همه دارم ..

پ.ن 2: حذفت نمی کنم، تا بدانم روزی یکی اینجا بوده و شاید هم .. یکی هست ..

 

 

ژن کاذب رفت ..

/ 0 نظر / 73 بازدید